OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  –  34 Niedziela zw.22.11.2015

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

1.      Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, to także święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. Módlmy się o ich rozwój liczebny i wzrost duchowy. Jest to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu: „O Jezu najsłodszy”, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po południu o godz. 16.30, nabożeństwo za zmarłych.

 

2.      W tygodniu Msza Święta codziennie rano o godz. 7.00, i wieczorem o godz. 17.00.

 

3.      We wtorek (24 XI), o godz. 16.00, spotkanie ministrantów młodszych, po Mszy Świętej wieczornej spotkanie ministrantów starszych.

 

4.      W piątek (27 XI), w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wyjazd Oazy na spotkanieo godz. 18.00, w Łańcuckiej Farze. Na spotkanie w Łańcucie zapraszamy wszystkich młodych.

 

5.      W sobotę (28 XI), o godz. 15.30, na organistówce spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Po Mszy Świętej wieczornej katecheza przygotowująca do sakramentu małżeństwa.

 

6.      W przyszłą niedzielę (29 XI), rozpoczyna się Adwent. Msze Święte jak zwykle.

 

7.      Już tradycyjnie, tak jak w latach ubiegłych, CARITAS Archidiecezji Przemyskiej przygotowała na Święta Bożego Narodzenia WIGILIJNĄ ŚWIECĘ, której nabycie będzie wyrazem pomocy biednym dzieciom. Cena świecy to przynajmniej jeden obiad ufundowany dziecku, czyli 5 zł. Niech każda rodzina podejmie ten dar podzielenia się z biednym dzieckiem przy wigilijnym stole, gdy w Wigilię po odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Chrystusa zaświeci świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece można będzie nabywać od przyszłej niedzieli w zakrystii po wszystkich Mszach Świętych.

 

8.      W czasie Adwentu zachęcamy do licznego udziału w Mszach Świętych roratnich. Prosimy Wszystkich, aby na Msze Święte wieczorne w tygodniu przychodzić z lampionami adwentowymi i świecić je również podczas wieczornej rodzinnej modlitwy. Niech Adwent będzie czasem naszych postanowień prowadzących do głębszego życia religijnego, aby nas przygotować na Święta Bożego Narodzenia i do naszego spotkania z Bogiem w wieczności.

 

9.      Pan Organista będzie roznosił opłatki jako wyraz Jego i naszej kapłańskiej życzliwości, duchowej łączności oraz chrześcijańskiej solidarności z każdym z Was. W poniedziałek pójdzie na Honie, we wtorek na Granicę, a w następne dni na pozostałą część Parafii. Przyjmijcie Go z serdecznością jak to do tej pory czyniliście. Jeśli ktoś chciałby wcześniej otrzymać opłatki, to prosimy zgłosić się do Pana Organisty na chór po każdej Mszy Świętej.

 

10.  Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, pod przewodnictwem O. Józefa Witko w naszej parafii, będzie odprawiona 3 grudnia (czwartek), o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Drodzy Parafianie!

Składamy serdeczne podziękowania, za ofiarność na składkę w celach parafialnych z poprzedniej niedzieli.

Ze składki zebraliśmy na tacę: 6.794zł. a na konto: 190zł.

Przez ostatni miesiąc na cele cmentarza wpłynęło: 7.620zł. Za te składki również składamy szczere podziękowania. W tym miejscu należy zaznaczyć, że po dokonaniu analizy wpłat na konto główne cześć pieniędzy dotyczyła nowego cmentarza i te pieniądze zostały przesunięte na konto cmentarza. Dlatego zwracamy się z prośbą do Parafian o wpisywanie właściwego konta na przelewach. W uproszczeniu, ostatnia cyfra konta głównego to 1, a ostatnia cyfra konta pomocniczego na cele cmentarza to 2.

Z pieniędzy konta głównego Parafii, zostały pokryte:

Koszty stałe utrzymania Parafii w ustalonej wysokości – 3.000zł.

Wywóz  dodatkowego kontenera  śmieci na cmentarzu, co kosztowało – 740zł.

Po omawianych wydatkach, stan konta głównego Parafii wynosi: 13591zł.

Z pieniędzy konta pomocniczego na cele cmentarza zostały pokryte:

Koszty inwentaryzacji geodezyjnej niezbędnej do odbioru cmentarza – 800zł.

Opłata za odebranie przyłącza wody, wraz z opłatą za wodę na nowym cmentarzu – 353zł.

Stan konta pomocniczego na cele cmentarza wynosi obecnie: 22.700zł.

Informujemy Parafian, że została zakończona budowa ogrodzenia na nowym cmentarzu.

W tym tygodniu planujemy odbiór wykonanych prac. Zachęcamy do obejrzenia ogrodzenia.

Kolejnym etapem prac, będzie wykończenie części alejki głównej i dwóch alejek bocznych kostką brukową.

W związku z tym, przypominamy rodzinom, które nie uregulowały wpłat, aby podjęły trud troski o wspólnotę Parafialną, w solidarności z Tymi, którzy już to uczynili i nadal to czynią w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

W Parafii zostało rozpoczęte sprzątanie kotłowni kościelnej, w dalszym etapie będziemy sukcesywnie sprzątać i wypalać zalegający tam opał.

W tym miesiącu dokonano nie przewidzianej naprawy średniego dzwonu, którą udało się wykonać,  bez dodatkowych kosztów. Dokonano także naprawy nierówności kostki, przed głównym wejściem do kościoła.

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do wykonania wymienionych prac.

Podobnie jak we wrześniu, tak i w grudniu, planujemy kolejne gruntowne sprzątanie kościoła, do tego dzieła zapraszamy Parafin od numeru 98 do 164. Sprzątanie odbędzie się w sobotę 12 grudnia.

Na kolejnym spotkaniu  rady duszpasterskiej planujemy podsumowanie działań podjętych w tym roku, oraz przymiarkę do planów na rok przyszły.

Prosimy z wdzięcznością o szczodrość na przyszłą trzecią niedzielę miesiąca.

Za wszystkie składki składamy serdeczne Bóg Zapłać. Szczęść Boże

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  33 Niedziela zw.15.11.2015

 

1.      Dziś po sumie do nabożeństwa Adoracja Najświętszego Sakramentu.O godz. 16.30, nabożeństwo za zmarłych – wypominki. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. Składka przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii.

 

2.      W tygodniu Msza Święta codziennie rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 17.00. Po tej Mszy świętej nabożeństwo za zmarłych.

 

3.      W poniedziałek (16 XI), o godz. 16.00, spotkanie dla kandydatów na ministrantów, po Mszy Świętej wieczornej nowenna do św. Jana Pawła II, po nabożeństwie spotkanie dla ministrantów.

 

4.      W środę (18 XI), wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. O godz. 19.00, spotkanie Kręgu Domowego Kościoła św. Jana z Dukli a na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 

5.      W piątek (20 XI), po nabożeństwiespotkanie Oazy.

 

6.      W sobotę (21 XI), wspomnienie Ofiarowania NMP, o godz. 15.30, na organistówce spotkanie Oazy Dzieci Bożych.

 

7.      W przyszłą niedzielę (22 XI), Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Msze Święte jak zwykle. Jest to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego, przed Adwentem. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu: „O Jezu najsłodszy”, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po południu o godz. 16.30, nabożeństwo za zmarłych – wypominki. W tym dniu swoje święto patronalne przeżywa Akcja Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Módlmy się o ich rozwój liczebny i wzrost duchowy, aby jak najpiękniej wypełniały swoją misję we wspólnocie Kościoła i Ojczyźnie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  32 Niedziela zw.08.11.2015

 

1.      Dziś Dzień Solidarności i Modlitwy za Prześladowany Kościół. O godz. 9.00, będzie odprawiona Msza Święta: za zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po południu o godz. 16.30, nabożeństwo za zmarłych wypominki.

 

2.      W tygodniu oprócz środy, Msza Święta codziennie rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 17.00. Po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo za zmarłych.

 

3.      W poniedziałek (9 XI), Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Polecamy w modlitwach papieża Franciszka. O godz. 16.00, spotkanie dla kandydatów na ministrantów.

 

4.      We środę (11 XI), Dzień wdzięczności za wielokrotnie odzyskiwaną niepodległość. Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla Polski i Polaków. Polecamy Bogu tych wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Msze Święte o godz. 7.00, i  o godz. 16.00. Po Mszy Świętej wieczornej procesja na cmentarz – prosimy przynieść znicz, który postawimy na grobach naszych bliskich. W czasie procesji Różaniec ofiarowany w intencji poległych w walce o niepodległość Ojczyzny: Na cmentarzu modlitwa przy Grobie Nieznanego Żołnierza i złożenie wiązanek - symbolu wdzięczności. Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystościach. W dniu Święta Narodowego wyraźmy nasze umiłowanie Ojczyzny także przez wywieszenie flagi narodowej na naszych domach. W tym dniu o godz. 19.00, spotkanie Kręgu Domowego Kościoła św. Jana Pawła II.

 

5.      W piątek po nabożeństwie wieczornym spotkanie Oazy.

 

6.      W sobotę o godz. 15.30, na organistówce spotkanie Oazy Dzieci Bożych.

 

7.      W przyszłą niedzielę (15 XI), Msze Święte jak zwykle. Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.30, nabożeństwo za zmarłych – wypominki. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. Składka będzie przeznaczona na potrzeby parafii.

Dzisiaj jest

czwartek,
26 listopada 2015

(330. dzień roku)

Zegar

Jestem z wami.

Święta

św. Leonarda, kapłana - wspomnienie dowolne

Imieniny:
Konrada, Sylwestra

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
1738963