OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  -  27 Niedziela zw.04.10.2015

 

1.      Dziś pierwsza niedziela miesiąca, zmiana Tajemnic Różańcowych. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu do Nabożeństwa Różańcowego, które rozpocznie się o godz. 16.30. Składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

 

2.      W tygodniu Msza Święta codziennie rano o godz. 7.00, i wieczorem o godz. 17.00. Po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo różańcowe, na które serdecznie zapraszamy. Zwracamy się szczególnie do dzieci i młodzieży prosząc o liczny udział w nabożeństwie różańcowym.

 

3.      W poniedziałek (5 X), wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej. Po nabożeństwie różańcowym, na organistówce spotkanie Szkolnego Koła Caritas.

 

4.      We wtorek (6 X), na Mszę Świętą, nabożeństwo i spotkanie formacyjne zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klasy I gimnazjum.

 

5.       W środę (7 X), wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

 

6.      W czwartek (8 X), na Mszę Świętą, nabożeństwo i spotkanie formacyjne zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klasy II gimnazjum.

 

7.      W piątek (9 X), po nabożeństwie, młodzież zapraszamy na spotkanie Oazy.

 

8.      W sobotę (10 X),  o godz. 15.30, spotkanie Oazy Dzieci Bożych.

 

9.      W przyszłą niedzielę (11 X), XV Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Patron Rodziny. Msze Święte jak zwykle. O godz. 16.00, serdecznie zapraszamy na czuwanie modlitewne prowadzone przez młodzież. O godz. 16.30, nabożeństwo różańcowe. Z racji Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka do puszek przeprowadzona przez Szkolne Koło Caritas, na fundusz stypendialny Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia». Dzięki tym ofiarom utalentowana młodzież z niezamożnych rodzin będzie mogła otrzymywać stypendia. Składka będzie przeznaczona na zakup węgla do ogrzewania kościoła.

 

10.  Na nabożeństwach październikowych w tym tygodniu do świecenia świec prosimy następujące róże: w poniedziałek św. Faustyny, we  wtorekśw. Jana Bosko, w środę św. Rodziny z Nazaretu, w czwartekśw. Józefa, w piątekśw. Elżbiety,w sobotę św. Barbary, w niedzielę św. Marii Magdaleny.

 

11.  Prosimy o dokonanie wpłaty na prenumeratę niedzieli na IV kwartał w kwocie 65.00zł.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  26Niedziela zw.27.09.2015

 

1.      Dziś po południu o godz. 16.30, nieszpory. Taca przeznaczona jest na diecezjalne Radio Fara.

 

2.      W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza Święta codziennie rano o godz. 7.00, i wieczorem o godz. 17.00 – (zmiana godziny). Od czwartku po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo różańcowe.

 

3.      We wtorek (29 IX), święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W Parafii Łańcut – Św. Michała Archanioła odpust o godz. 18.00.

 

4.      W środę (30 IX), o godz. 15.30, na spotkanie z ks. dziekanem zapraszamy młodzież III klasy gimnazjum przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.

 

5.      W czwartek (1 X), wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus - początek nabożeństw październikowych. Poświęcenie i wręczenie różańca dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej na Mszy Świętej o godz. 17.00. Prosimy o liczny udział w nabożeństwach różańcowych, a tych, którzy będą przeszkodzeni, zachęcamy do odmawiania Różańca w rodzinach lub indywidualnie. Przypominamy, że za odmówienie Różańca (5 tajemnic) zyskuje się odpust zupełny, ilekroć Różaniec odmawia się w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie czy innej wspólnocie zebranej dla realizacji wzniosłych celów. Warunki, które należy spełnić to: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia Święta oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zyskuje się raz na dzień. Jedna spowiedź wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach. Komunia Święte i modlitwa w intencjach Ojca Świętego konieczna jest w każdym dniu, w którym odmawia się Różaniec z rozważaniem poszczególnych tajemnic. Jeżeli brakuje któregoś z warunków koniecznych do zyskania odpustu zupełnego, zyskuje się odpust cząstkowy. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się za kapłanów oraz nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Po nabożeństwie spotkanie dla ministrantów.

 

6.      W piątek (2 X), wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Spowiedź od godz. 16.00. Przypominamy, że ze spowiedzi można korzystać każdego dnia pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Po nabożeństwie, młodzież zapraszamy na spotkanie Oazy.

 

7.      W sobotę (3 X), o godz. 15.30, w salce na organistówce spotkanie Oazy Dzieci Bożych.

 

8.      W przyszłą niedzielę (4 X), wspomnienie św. Franciszka z Asyżu - w sposób szczególny modlimy się w intencji Ojca Świętego Franciszka.Msze Święte jak zwykle. Jest to pierwsza niedziela miesiąca, zmiana Tajemnic Różańcowych po Mszy Świętej o godzinie dziewiątej dla dzieci i młodzieży szkolnej a po sumie dla starszych. Msza Święta o NMP Różańcowej będzie odprawiona na sumie. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu do Nabożeństwa Różańcowego, które rozpocznie się o godz. 16.30. Składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

 

9.      Na nabożeństwach październikowych w tym tygodniu do świecenia świec prosimy następujące róże: w czwartekśw. Teresy od Dzieciątka Jezus, w piątekśw. Jana Pawła II, w sobotę św. O. Pio,  w niedzielę św. Urszuli.

 

10.  W dniach: 29 września o godz. 17.00, będzie odprawiona Msza święta w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci przez wstawiennictwo Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała oraz 1 października o godz. 17.00, w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Intencje te są zamówione przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.

Drodzy Parafianie

Składamy serdeczne podziękowania, za ofiarność na składkę w celach parafialnych z poprzedniej niedzieli. Ze składki  zebraliśmy na tacę: 7.059zł, a na konto: 199zł. Przez ostatni miesiąc, wpłacono na konto pomocnicze na cele cmentarza: 7.900zł. Za te składki również składamy szczere podziękowania.

Z pieniędzy konta głównego Parafii, zostały pokryte:

Koszty stałe utrzymania Parafii w ustalonej wysokości: 3.000zł,

Kwota na pokrycie samych kosztów koszenia trawy, z brzegów wzgórza kościelnego i poboczy: 50zł,

Koszenie traw kosą spalinową w ogrodzie parafialnym: 140zł,

Pokrycie kosztów materiałów i środków do kwartalnego sprzątania kościoła przez parafian: 500zł

Po omawianych wydatkach, stan konta głównego Parafii wynosi: 9.013zł.

Stan konta pomocniczego na cele cmentarza wynosi obecnie: 33.728zł.

Informujemy również, że z pieniędzy uzyskanych za tegoroczną dzierżawę gruntów w kwocie: 2.000zł., oraz z opłat cmentarnych w kwocie: 500zł., zostało wypłacone pozostałe zadłużenie, za przewożenie ziemi wywrotką oraz równanie i kopanie koparką.

Składamy serdeczne podziękowania parafianom uczestniczącym w cokwartalnym sprzątaniu kościoła, następne takie sprzątanie odbędzie się podczas adwentu przed Świętami Bożego Narodzenia, termin będzie ogłoszony w listopadzie. Podziękowania składamy również dla Firmy Pana Antoniego Raizera, która wykonała nieodpłatnie wymianę przyłącza gazowego do kościoła i montaż skrzynki łącznikowej do gazu.

            W pracach na nowym cmentarzu, zostało zakończone ogrodzenie siatkowe, wykonawca ma dokonać kilka drobnych poprawek w tym tygodniu i na koniec zostanie przeprowadzony odbiór a po odbiorze wypłata należności. Szacujemy, że ten cel pochłonie około 24 tys. zł. brutto. Tak wiec na koncie cmentarza pozostanie około 7 tys. zł. Będzie to stanowić zaliczkę na materiał na planowane przęsła metalowe.

Po przeprowadzeniu analizy wpłat na cele budowy nowego cmentarza, na dzień 22 września sytuacja wygląda następująco:

Rodzin które nie wpłaciły żadnej kwoty na ten cel jest 555.

Rodzin które wpłaciły kwoty w przedziale 0 do 200 zł jest 20.

W przedziale 200 do 400 zł wpłaciło 60 rodzin.

A w przedziale 400 do 600 zł wpłaciło 53 rodziny.

Podsumowując, z ogółu 1054 rodzin, 688 rodzin nie zaangażowało się w sposób wystarczający, do założonej na koniec lipca wpłaty 600 zł. Serdecznie i nagląco prosimy, w szczególności te rodziny, o uzupełnienie brakujących wpłat. Rada Duszpasterska zamierza w najbliższym czasie porozmawiać z tymi rodzinami o możliwościach uzupełnienia zaległości.

W związku z potrzebą podjęcia ważnych decyzji zapraszamy wszystkich członków Rady Duszpasterskiej o przybycie na spotkanie jutro - w poniedziałek na godzinę 19.00.

 

Prosimy też o szczodrość na przyszłą trzecią niedzielę miesiąca, za wszystkie składki składamy serdeczne Bóg Zapłać. Szczęść Boże!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25 Niedziela zwykła20.09.2015

 

1.      Dziś Dzień środków społecznego przekazu. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu do Mszy Świętej wieczornej. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. Składka przeznaczona jest na potrzeby parafii.

 

2.      W tygodniu Msza Święta codziennie rano o godz. 7.00, i wieczorem o godz. 18.00.

 

3.      W poniedziałek (21 IX), święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. O godz. 19.00, spotkanie Kręgu Domowego Kościoła św. Jana z Dukli.

 

4.      W środę (23 IX), liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio. O godz. 19.00, spotkanie Kręgu Domowego Kościoła św. Jana Pawła II.

 

5.      W czwartek (24 IX), po Mszy Świętej wieczornej Spotkanie Animatorów Oazy młodzieżowej.

 

6.      W piątek (25 IX), na Mszę Świętą wieczorną i spotkanie Oazy zapraszamy młodzież.

 

7.      W sobotę (26 IX), o godz. 16.30, w salce na organistówce spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Po Mszy Świętej wieczornej katecheza przygotowująca do sakramentu małżeństwa.

 

8.      W przyszłą niedzielę (27 IX), Msze Święte jak zwykle. Po południu o godz. 16.30, nieszpory. Taca przeznaczona będzie na diecezjalne Radio Fara.

 

9.      W sobotę, 26 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Serdecznie zapraszamy różańcowych pielgrzymów. Program: o godz. 9.15, Zawiązanie wspólnoty przy klasztorze Sióstr Michalitek, o godz. 9.30, Katecheza: Wezwanie do nawrócenia w orędziach Maryjnych, o godz. 10.15, Procesja różańcowa, o godz. 11.30, Uroczysta Msza Święta, o godz. 13.30 – zakończenie.

 

10.  W przyszłą niedzielę, 27 września w Kraczkowej odbędzie się Dzień Wspólnoty, Ruchu Światło Życie. Do udziału zapraszamy dzieci, młodzież i małżonków. Rozpoczęcie od godzinie 13.30.  

Dzisiaj jest

piątek,
09 października 2015

(282. dzień roku)

Zegar

Jestem z wami.

Święta

bł. Wincentego Kadłubka, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

Imieniny:
Dionizego, Ludwika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
1694848